Category Archives: QLTNTN

Rù rì là tên của loài cây nào?

Quanh mình cảnh vật ở đâu cũng đẹp, như TS Minh Niệm từng nói “Tâm ta thế nào thì (nhìn ra) cảnh sẽ thế ấy”. Mấy hôm đi rừng đo đếm mực nước ở các con suối, mình để ý … Continue reading

Posted in Author, QLTNTN | Comments Off on Rù rì là tên của loài cây nào?

Đất và người

Đọc được bài phỏng vấn người nông dân Đoàn Văn Vươn. Lọc ra được nhiều điều suy ngẫm về chính sách đất đai, về quản trị tài nguyên… và trên hết là khâm phục ý chí nghị lực của anh … Continue reading

Posted in Luncead, QLTNTN | Comments Off on Đất và người

Những mẫu chuyện ‘sở hữu toàn dân’

Cuộc cải cách sở hữu ngập ngừng Ba mươi năm Đổi mới, nhiều người giàu lên vì đất. Tôi tưởng mang cả ba-lô tiền mặt đi săn đất Phú Quốc, hiện tượng ấy chỉ có ở Việt Nam. Tôi đã … Continue reading

Posted in QLTNTN | Comments Off on Những mẫu chuyện ‘sở hữu toàn dân’

Bi kịch thu hồi đất ở Việt Nam

Bài hay về thủ tục thu hồi đất và hệ quả liên quan. Như bài trước đã điểm qua, nhiều vấn đề liên quan đến luật đất đai, chế độ ‘sở hữu toàn dân’, và các vấn đề liên quan … Continue reading

Posted in QLTNTN | Comments Off on Bi kịch thu hồi đất ở Việt Nam

Học thuật ngữ Việt-Anh qua luật đất đai 2013

Nhân đọc tài liệu chuẩn bị cho bài “Vai trò của chính quyền địa phương trong quá trình thu hồi đất” ở hội thảo LANDac sắp tới, mình mới tìm hiểu kỹ thêm về các thuật ngữ sử dụng trong … Continue reading

Posted in QLTNTN | Comments Off on Học thuật ngữ Việt-Anh qua luật đất đai 2013

CFM in Vietnam: pathway towards resilience

My lecture in the course “Resilience in Ecological Systems” at ETH Zurich, facilitated by Dr. Christ Kettle. The lecture ended with an interesting discussion a mong 3 groups of PES board, local communities, and FPD agency.

Posted in Presentation, QLTNTN | Comments Off on CFM in Vietnam: pathway towards resilience

Năm bài học về cuộc chiến chống nghèo đói

Mặc dù chúng ta không có giải pháp thần kỳ nào để ngay lập tức xoá bỏ nghèo đói (thuốc trị bách bệnh), chúng ta vẫn biết một số cách thức nhằm cải thiện đời sống của người nghèo. Đặc … Continue reading

Posted in Luncead, QLTNTN | Comments Off on Năm bài học về cuộc chiến chống nghèo đói

Phân cấp trong quản lý tài nguyên

Bài của LS. Trương Trọng Nghĩa đã nêu ra một vấn đề cốt tử trong quản lý tài nguyên ở một quốc gia: phân cấp quản lý giữa chính quyền trung ương và địa phương. Hiện tại còn nhiều ví … Continue reading

Posted in QLTNTN, Teaching | Comments Off on Phân cấp trong quản lý tài nguyên

Hỏi đáp về ‘Tiếp cận vốn tự nhiên’ (Natural capital approach)

Vốn tự nhiên: nếu chúng ta chỉ quan tâm đến trữ lượng (stocks) thì liệu lưu lượng (flows) có tự ổn định không? Khái niệm ‘Vốn tự nhiên’ (natural capital) đang được nhiều nhà kinh tế & chính sách quan … Continue reading

Posted in QLTNTN | Comments Off on Hỏi đáp về ‘Tiếp cận vốn tự nhiên’ (Natural capital approach)

Nguyên nhân mất rừng và giải pháp

Một nghiên cứu của Trung tâm Phát triển Toàn cầu (Center for Global Development) do hai tác giả Jonah Busch và Kalifi Ferretti-Gallon vừa công bố về nguyên nhân mất rừng và các giải pháp tiềm năng nhằm hạn chế … Continue reading

Posted in Luncead, QLTNTN | Comments Off on Nguyên nhân mất rừng và giải pháp