Category Archives: Research

100 plots done!

We’ve just completed all plots of forest survey (20 x 20m) yesterday. During last 5 months, 100 plots were done in 4 sites of Tu Re, Tunnel 1, Station 74 and Station 9 in A Luoi and Nam Dong districts. … Continue reading

Posted in Author, Research | Comments Off on 100 plots done!

Lèo heo đã bước ra khỏi đất Việt!

Hôm qua Tanawat email thông báo khai sinh tên khoa học cho Lèo heo với chi mới và tên mới hoàn toàn trong họ Na: Leoheo domatiophorus Chaowasku, D.T.Ngo & H.T.Le. Đây là nỗ lực của cả nhóm nghiên cứu … Continue reading

Posted in Research | Comments Off on Lèo heo đã bước ra khỏi đất Việt!

Ước tính sinh khối rừng tự nhiên xã Hương Phú

Đầu năm có tin vui về bài báo của cả nhóm vừa được xuất bản. Sản phẩm là kết quả từ đề tài cao học của Ms. Yến hồi còn ở AIT (nay là NCS ở TU Dresden). Dr. Roland … Continue reading

Posted in Research | Comments Off on Ước tính sinh khối rừng tự nhiên xã Hương Phú

Business mindset in forest management

Spending much time on fieldwork and project assessment, I observed several concepts that were being misunderstood and thus may cause ineffective management or negatively impacts on forests in current situation of Vietnam. These are quite interesting topics and thus need … Continue reading

Posted in Author, Research | Comments Off on Business mindset in forest management

Đất và người

Đọc được bài phỏng vấn người nông dân Đoàn Văn Vươn. Lọc ra được nhiều điều suy ngẫm về chính sách đất đai, về quản trị tài nguyên… và trên hết là khâm phục ý chí nghị lực của anh … Continue reading

Posted in Luncead, QLTNTN | Comments Off on Đất và người

Học bổng PhD và MSc về ‘Forest transition’

Dự án ‘Forest transition in Vietnam’ đã được chính thức tài trợ. Trong gói kinh phí hỗ trợ dự án có 03 học bổng PhD (01 ở ĐH Lausanne – Thuỵ Sĩ, và 02 ở ĐH Huế). Học bổng ở … Continue reading

Posted in Projects, Research | Comments Off on Học bổng PhD và MSc về ‘Forest transition’

Research project “Forest transition in Vietnam” granted

Hôm nay là ngày đặc biệt (15/2) với tin vui đến từ Lausanne (Thuỵ Sĩ): Dự án nghiên cứu về ‘chuyển tiếp rừng‘ ở Việt Nam đã được phê duyệt tài trợ trong chương trình R4D do hai  cơ quan … Continue reading

Posted in Author, QLRBV, Research | Comments Off on Research project “Forest transition in Vietnam” granted

Hướng nghiên cứu sắp đến

Mấy hôm nay đang chịu áp lực hoàn tất đề án nghiên cứu với Thuỵ Sĩ. Đề án có tên là “Assessing the ‘nature’ of a ‘forest transition’ in Vietnam: ecosystem services and social-ecological resilience in locally managed forest landscapes” … Continue reading

Posted in Research | Comments Off on Hướng nghiên cứu sắp đến

Nghiên cứu chuyển tiếp rừng (Forest transition – FT)

Tuần rồi bận rộn với các thầy từ ĐH Lausanne (UNIL) sang làm việc và khảo sát, viết đề cương dự án nghiên cứu về ‘forest transition’ (FT). Khái niệm này còn mới mẻ và mơ hồ, và do vậy … Continue reading

Posted in Research | Comments Off on Nghiên cứu chuyển tiếp rừng (Forest transition – FT)

Huế – đô thị di sản, phát triển trong sự tiếp nối

Huế có thể trở thành đô thị sinh thái thiên nhiên và sinh thái nhân văn, đô thị sang về Dĩ vãng và giàu về Hiện tại, nếu ta nhận thức rõ và ra sức bênh vực cái cơ ngơi … Continue reading

Posted in Inspiration, Luncead | Comments Off on Huế – đô thị di sản, phát triển trong sự tiếp nối