Category Archives: Network

LANDac workshop in Utrecht

Here is my presentation at LANDac workshop today. Incentive structure of land acquisition & allocation VN from Dung Ngo

Posted in Workshops | Comments Off on LANDac workshop in Utrecht

CFM in Vietnam: pathway towards resilience

My lecture in the course “Resilience in Ecological Systems” at ETH Zurich, facilitated by Dr. Christ Kettle. The lecture ended with an interesting discussion a mong 3 groups of PES board, local communities, and FPD agency.

Posted in Presentation, QLTNTN | Comments Off on CFM in Vietnam: pathway towards resilience

Tiếng Anh kiểu Việt Nam

Tranh thủ ở sân bay đọc được bài này phản ánh quá đúng thực trạng hiện nay: nhiều trường đặt yêu cầu đầu ra ngoại ngữ trình độ quốc tế (B1, TOEFL, TOEIC, IELTS) cho sinh viên, nhưng rút cục … Continue reading

Posted in Network, Relax | Leave a comment

NRM in Vietnam: Challenges and potentials

Finally, I can make a presentation with colleagues and faculties at School of Food, Agricultural  and Natural Resource Sciences (CFANS) before leaving Minnesota after 4 months of CSP exchange. This is my second seminar presentation (after the IPID talk), and the 4th … Continue reading

Posted in Network, Presentation | Leave a comment

CBFM for resettled communities in central Vietnam

Today I was invited for a presentation with students at Interdisciplinary Perspective on International Development (IPID), the Humphrey School of Public Affairs, University of Minnesota (UMN). Most of them are studying the first or second years at Master of Development … Continue reading

Posted in Network, Presentation | 1 Comment

Nước mắt Philippines và bài phát biểu xúc động tại COP19

Giang Vũ dịch Trưởng đoàn đàm phán Philiipines tham dự Hội nghị Công ước Khung của LHQ về biến đổi khí hậu lần thứ 19 (COP 19), ông Yeb Sano đã có bài phát biểu trong phiên khai mạc hội nghị, … Continue reading

Posted in Network, Relax | Leave a comment

Kinh nghiệm bảo tồn từ Nepal: National Trust for Nature Conservation (NTNC)

Trưa nay vừa được tham gia một buổi trình bày của Dr. Naresh Subedi – Chuyên gia cao cấp về bảo tồn – Quỹ Ủy thác Quốc gia về Bảo tồn thiên nhiên (National Trust for Nature Conservation) ở sảnh đường Skok … Continue reading

Posted in Network, Presentation, QLTNTN | Leave a comment