Tóm tắt 2021

Năm rồi nhiều sự kiện và tâm trạng, thế nên chỉ post được có mỗi bài Chúc mừng 2021, mặc dù đã đầu tư tương đối cho Blog (tên miền, phí duy trì). Tuy nhiên vẫn giữ tình cảm thủy chung nên cố gắng post một bài cuối năm cho trọn vẹn.

Để chuẩn bị tinh thần ‘Tống cựu, nghênh tân”, bổn tọa tạm tóm tắt lại những việc làm tâm đắc/chưa hài lòng về những gì đã làm trong năm 2021.

Việc làm được trong năm:

 • Mở ra hướng đi mới cho Trung tâm thông qua dịch vụ tư vấn. Đã nhận và hoàn tất (với chất lượng 5 sao!) một số gói dịch vụ tư vấn về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng. Đối tác đánh giá cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả dịch vụ mang lại (chẳng hạn xem ở đây)
 • Đa dạng hóa các hoạt động nghiên cứu và địa bàn. Các hoạt động nghiên cứu được mở rộng ra trên nhiều lĩnh vực và đối tượng (cộng đồng, doanh nghiệp, NGO). Ngoài lĩnh vực truyền thống lâm nghiệp, Trung tâm CORENARM đang tiếp cận các đề tài KHCN ở các tỉnh thành. Khởi điểm là đề tài “Nghiên cứu giải pháp quy hoạch và phát triển tài nguyên dược liệu theo các tiểu vùng sinh thái khác nhau của tỉnh Thừa Thiên Huế” 
 • Sắp xếp lại nhân sự và tuyển dụng thêm nhân viên để đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa các hoạt động của Trung tâm
 • Thăm dò một vài hướng đi mới về phát triển kinh tế, tăng thu nhập, ổn định tổ chức cho Trung tâm
 • Đã hoàn thành 1074 km đạp xe trong năm 2021 trong bối cảnh Covid-19 (không tệ so với các năm trước!). Sắm thêm được vài chiếc xe đạp vào bộ sưu tập.

Việc chưa hài lòng:

 • Quản trị thời gian chưa thật sự hiệu quả, nhất là phân bổ thời gian cho các việc khác nhau mà bản thân đang tham gia;
 • Định hướng cho từng nhân viên trong đơn vị, từ thực trạng đến mong muốn phát triển. Chưa có các giải pháp hỗ trợ cho từng nhân viên
 • Chưa tập trung cho nghiên cứu sâu: phân tích, viết, xuất bản. Số lượng công trình xuất bản chưa nhiều, chưa có bài đăng ở tác giả thứ nhất.
 • Hài hòa giữa hai lĩnh vực chuyên môn và đời sống – còn thiên nhiều về công việc, ít dành thời gian cho chăm sóc bản thân và phát triển kỹ năng ngoài chuyên môn.
 • Chưa viết bài đều đặn cho Blog cá nhân và Page FSC Connect

Định hướng 2022:

 • Cân bằng giữa công việc và gia đình, đầu tư thời gian nhiều hơn cho giải trí và phát triển bản thân, hướng đến tư duy tích cực trong mọi lĩnh vực;
 • Tăng thời gian rèn luyện thể thao để có tinh thần minh mẫn, thực hành sống lành mạnh để có đủ sức khỏe để chiến đấu lâu dài.
 • Mở rộng lĩnh vực hoạt động cho Trung tâm, tăng nguồn thu nhập, cải thiện chiến lược phát triển lâu dài cho đơn vị.

Happy year end 2021, Welcome New Year 2022!

dungo

About dzungtringo

Work on forest and natural resource management. Interested in how human activities shape the nature including ecology, landscape, and habitats.
This entry was posted in Author. Bookmark the permalink.