Giáo dục hướng nghiệp

Tối ngồi cùng bạn bè và anh chị em trong ngành. Trao đổi qua lại mới thấy hệ thống giáo dục mình thật sự có vấn đề khi xét ở góc nhìn ‘hướng nghiệp’. Nếu gặp một bạn tốt nghiệp ĐH, ra trường xin việc ở một cơ quan, khi được hỏi “Nếu nhận bạn vào làm ở cơ quan này, bạn sẽ giúp được/đóng góp vào mảng nào trong cơ quan’? Phần lớn sẽ không có câu trả lời vì đơn giản là (1) bạn ấy không hề biết cơ quan phỏng vấn mình đang làm về mảng gì, hoặc (2) bạn ấy thật sự không nghĩ ra được sẽ giúp cho cơ quan mình làm cái gì.

Nghĩ mãi, nếu dạy người mà không hướng được người đó sẽ làm việc gì, làm như thế nào? xu hướng xã hội đang cần chuyên môn gì, yêu cầu thế nào… thì quả thật hệ thống giáo dục đó dường như được thiết kế ra chỉ dành cho tác giả hệ thống ‘tự sướng’!

Do vậy, cần nhất ở hệ thống giáo dục là tạo ra con người có khả năng phản biện/ phán xét lại những gì đang được dạy/ tập huấn. Nếu trong lớp học mà không một học viên nào có khả năng đặt câu hỏi về bài giảng đang học, thì cũng đồng nghĩa với việc khóa học đó đang tạo ra một lứa ‘vẹt’ kỹ sư đúng nghĩa!

Tóm lại, hệ thống giáo dục hiện tại (ít ra ở bậc đại học) đang sản xuất ra một thế hệ ‘me too’ toàn diện!

DN

About dzungtringo

Work on forest and natural resource management. Interested in how human activities shape the nature including ecology, landscape, and habitats.
This entry was posted in Author. Bookmark the permalink.