Lại xong thêm một việc lớn

Image result for Giai thoat

Cuối năm nhiều món ‘nợ’ dồn dập vì cái tội không chịu khó cày cuốc. Thôi thì đổ vạ cho không khí Tết nhất nên … mất tập trung. Hôm nay lại xong được một việc lớn nữa để có dịp sang trang một cuộc sống mới.

Mới vậy mà món nợ nhân duyên cũng đã gần được … 18 năm (2002-2020)! Cũng là tuổi nên dựng vợ, gả chồng cho nên hôm ni làm lễ đưa tiễn. Mong là những người ở lại luôn vui và tìm được hạnh phúc cho mình.

Enjoy the day!

20.01.2020

About dzungtringo

Work on forest and natural resource management. Interested in how human activities shape the nature including ecology, landscape, and habitats.
This entry was posted in Author. Bookmark the permalink.