Lèo heo đã bước ra khỏi đất Việt!

Hôm qua Tanawat email thông báo khai sinh tên khoa học cho Lèo heo với chi mới và tên mới hoàn toàn trong họ Na: Leoheo domatiophorus Chaowasku, D.T.Ngo & H.T.Le. Đây là nỗ lực của cả nhóm nghiên cứu khởi nguồn từ mẫu hoa thu hái ở Thượng Quảng năm 2010 (xem bài viết ở đây). Sau một giai đoạn liên lạc qua về, Dr. Tanawat (Chiang Mai University) đã xác định Lèo heo có khả năng là một loài mới nên cần thu thập thêm mẫu hoa và quả. Mất thêm 2 đợt khảo sát 2014 và 2016 thì mới hoàn chỉnh toàn bộ dữ liệu của anh chàng Lèo heo này. Bài báo công bố trên tạp chí của Thuỵ Sĩ về tên của Lèo heo ở đây.

Điều thú vị là trong quá trình thu mẫu cây Lèo heo ở xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông, nhóm nghiên cứu lại thu được thêm hạt của một loài tương cận trong họ Na. Đây cũng là loài mới với các đặc tính còn ‘nguyên sơ’ (duy nhất) hơn cả Lèo heo. Bài công bố về loài này (Huberantha luensis (Pierre) Chaowasku) được xuất bản trên một tạp chí của Phần Lan ở đây.

Ngẫm lại thấy tiềm năng nghiên cứu thực vật và phát hiện loài mới ở Việt Nam còn rất nhiều triển vọng. Tuy nhiên để phát huy được thế mạnh về địa bàn, người làm nghiên cứu ở Việt Nam nên phối hợp với các nhóm nghiên cứu mạnh ở nước ngoài để phối hợp và tận dụng thế mạnh của công nghệ mới phân tích loài dựa vào DNA. Điển hình ở đây là Dr. Tanawat Chaowasku, người đã theo đuổi nghiên cứu chuyên sâu về họ Na trong nhiều năm, và do vậy có đủ khả năng xác định loài mới trong họ Na.

dungo

About dzungtringo

Work on forest and natural resource management. Interested in how human activities shape the nature including ecology, landscape, and habitats.
This entry was posted in Research. Bookmark the permalink.