Chuyển hướng?

Nghĩ và trải nghiệm nhiều trong những ngày qua. Có lẽ đến lúc nên nghĩ cái đích mình muốn đến và hình dáng con đường sẽ đi thế nào. Một quyết định dứt khoát để cuộc sống thanh thản và nhẹ nhàng hơn.

dungo

About dzungtringo

Work on forest and natural resource management. Interested in how human activities shape the nature including ecology, landscape, and habitats.
This entry was posted in Author. Bookmark the permalink.