Ước tính sinh khối rừng tự nhiên xã Hương Phú

Đầu năm có tin vui về bài báo của cả nhóm vừa được xuất bản. Sản phẩm là kết quả từ đề tài cao học của Ms. Yến hồi còn ở AIT (nay là NCS ở TU Dresden). Dr. Roland Cochard ở UNIL là tác giả chính, sắp xếp và phân tích dữ liệu. Mình tham gia định danh tên cây và góp ý vào các phần phân tích bối cảnh địa phương (chính sách, kinh tế xã hội).

Bài báo có tên là “Determinants and correlates of above-ground woody biomass in a secondary hillside rainforest in Central Vietnam” xuất bản ở Tạp chí New Forests (IF: 1.536) của Springer. Bài báo sẽ được online sớm.

Nghiên cứu này thông qua dữ liệu đo đếm ở 40 ô tiêu chuẩn (400m2) ở rừng do xã Hương Phú quản lý. Tổng sinh khối bề mặt ước tính trung bình khoảng 117 tấn/ha. Trong đó, lượng sinh khối này phụ thuộc phần lớn vào sinh khối của một vài loài phổ biến gdominant) vốn là các loài ưa sáng (Vạng trứng, Lộc vừng, Ươi..). Tổng sinh khối này rất ít phụ thuộc vào mức độ đa dạng loài, nghĩa là không phải càng nhiều loài thì càng có tổng sinh khối lớn. Nghiên cứu còn chỉ ra hoạt động khai thác gỗ trước đây (những năm 90′) vẫn còn tác động tiêu cực đến khả năng tái sinh, tỷ lệ sống và sinh trưởng cây nhỡ, cũng như thành phần loài nói chung. Việc xây dựng mô hình dự báo tổng sinh khối bề mặt rất khó khả thi do thiếu vắng các cây gỗ lớn mọc chậm (vd các loài trong họ Dầu), các cây gỗ mọc nhanh có kích thước không ổn định và tỷ lệ chết cao. Nghiên cứu cũng chỉ ra vai trò quan trọng của việc giao đất giao rừng trong bảo vệ ổn định các lâm phần rừng thứ sinh phục hồi trước áp lực xâm lấn của hoạt động trồng rừng kinh tế bằng cây Keo.

Bản thảo nộp vào ngày 17.7.2017, và được yêu cầu chỉnh sửa lần một vào ngày 23.10.2017, và chấp thuận ngày 19.01.2018. Có thể đọc bản thảo ở đây.

Một số điểm rút ra từ thành công này: để xuất bản, cần có sự chuẩn bị kỹ về đề cương nghiên cứu (ý tưởng), thu thập số liệu cẩn thận và trung thực, kỹ năng phân tích dữ liệu và làm việc nhóm. Bài báo ghi nhận sự tài trợ của MacArthur Foundation thông qua AIT, và sự hỗ trợ của các tổ chức và cá nhân liên quan đến nhóm tác giả. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người, trong đó nhất là các bạn sinh viên LN, QLR năm cuối đã hỗ trợ thu thập dữ liệu hiện trường.

Hy vọng năm nay sẽ có thêm một vài bài nữa để góp phần vào danh mục công trình vừa cập nhật.

dungo

About dzungtringo

Work on forest and natural resource management. Interested in how human activities shape the nature including ecology, landscape, and habitats.
This entry was posted in Research. Bookmark the permalink.