Giá trị đích thực của cuộc sống là gì?

Mệt mỏi, vì nhiều thứ dồn dập đến cùng lúc. Nhiều lúc muốn đi một nơi thật xa, chỉ một mình lặng lẽ, không cần ai, không cần biết xã hội đang diễn ra thế nào. Nghĩ cho cùng, đời người sống chết đều không quan trọng, mà quan trọng là mình sống thế nào, có thưởng thức được những gì vui vẻ hạnh phúc hay không? Nếu không thì tỷ phú hay bần nông cũng đều như nhau cả thôi.

About dzungtringo

Work on forest and natural resource management. Interested in how human activities shape the nature including ecology, landscape, and habitats.
This entry was posted in Inspiration. Bookmark the permalink.