Học bổng PhD và MSc về ‘Forest transition’

Dự án ‘Forest transition in Vietnam’ đã được chính thức tài trợ. Trong gói kinh phí hỗ trợ dự án có 03 học bổng PhD (01 ở ĐH Lausanne – Thuỵ Sĩ, và 02 ở ĐH Huế).

  • Học bổng ở Thuỵ Sĩ đang kêu gọi nộp hồ sơ dự tuyển ở đây. Hạn chót là 20/5/2017. Học bổng cấp 3 năm (có thể gia hạn), làm về ‘Political ecology’ trong chuyển tiếp rừng ở Việt Nam.
  • Hai suất học bổng PhD ở Đại học Nông Lâm – Đại học Huế sẽ được thông báo sớm.
  • Dự án còn hỗ trợ cho các đề tài luận văn bậc cao học (MSc) có các nội dung liên quan đến dự án. Bạn nào có ý tưởng liên quan thì liên hệ theo email dưới đây: dzungtringo(at)gmail(dot)com.

Tóm tắt về dự án có thể đọc ở đây.

dungo

 

About dzungtringo

Work on forest and natural resource management. Interested in how human activities shape the nature including ecology, landscape, and habitats.
This entry was posted in Projects, Research. Bookmark the permalink.