Ước mơ nho nhỏ

Thêm một lần hy vọng để giúp con đạt được ước mơ nho nhỏ! Chả là nghe cô giáo chủ nhiệm lớp 8 kể với mẹ rằng, cô cho cả lớp viết về ước mơ của mình vào buổi học cuối cùng trong năm. Cô kể rằng con anh chị đã viết rằng “Em có một ước mơ nho nhỏ là được đi du lịch khắp … vòng quanh thế giới”. Nghe rất ngộ nghĩnh, nhưng để làm được thì phải cố gắng học giỏi tiếng Anh và chăm đều các môn. Ba sẽ cố gắng hết sức để giúp con đạt được ước mơ đó.

Lại thêm một lần hy vọng (Singapore)

dungo

 

About dzungtringo

Work on forest and natural resource management. Interested in how human activities shape the nature including ecology, landscape, and habitats.
This entry was posted in Family. Bookmark the permalink.