Tâm bình cảnh cũng bình

Đọc được mấy câu thơ hay của Thiền sư Minh Niệm:

“Tuỳ thuận theo hoàn cảnh 
Không buộc theo ý mình
Giữ tâm không giữ cảnh
Tâm bình cảnh cũng bình”

Thấy ngộ ra được nhiều điều mà lâu nay mình còn thiếu. Phần quan trọng nhất đó là mình cho năng lượng ra ngoài nhiều quá mà quên mất thu vào cho bản thân, nội tại để bù đắp năng lượng tổn thất. Năng lượng tích cực cũng có tác dụng như ‘phóng xạ’, nghĩa là nếu tâm mình khoẻ mạnh – an bình – thì người xung quanh cũng chịu ảnh hưởng tích cực của nguồn năng lượng/thái độ đó.

About dzungtringo

Work on forest and natural resource management. Interested in how human activities shape the nature including ecology, landscape, and habitats.
This entry was posted in Author. Bookmark the permalink.