Hướng nghiên cứu sắp đến

Cùng các GS Thuỵ Sĩ ở KBT Sao La

Cùng các GS Thuỵ Sĩ ở KBT Sao La

Mấy hôm nay đang chịu áp lực hoàn tất đề án nghiên cứu với Thuỵ Sĩ. Đề án có tên là “Assessing the ‘nature’ of a ‘forest transition’ in Vietnam: ecosystem services and social-ecological resilience in locally managed forest landscapes” (Đánh giá bản chất của hiện tượng diễn tiến rừng ở Việt Nam: dịch vụ hệ sinh thái và khả năng phục hồi sinh thái-xã hội ở những diện tích rừng do địa phương quản lý”. Đây là một trong những đề án nộp xin tài trợ nghiên cứu cho chương trình r4d – kết hợp giữa Tổ chức Hợp tác Phát triển Thuỵ Sĩ (SDC) và Quỹ Khoa học Quốc gia (SNSF) với khoảng thời gian tài trợ là 6 năm.

Nhóm nghiên cứu của mình gồm 02 giáo sư người Thuỵ Sĩ và 02 ở Việt Nam. Ý tưởng nghiên cứu (concept note) được nộp từ 1/4/2016. Sau ba tháng xét duyệt, 18/54 ý tưởng được chọn vào vòng tiếp theo để viết đề cương chi tiết. Đề cương nhóm mình được đánh giá xuất sắc (trong tốp được chọn 6/23 đề cương thuộc chủ đề Hệ sinh thái) và được hỗ trợ chi phí đi lại cho các GS Thuỵ Sĩ sang thăm Việt Nam nhằm thảo luận và hoàn thiện đề cương chi tiết. Được hỗ trợ của quỹ SNSF, 02 giáo sư Thuỵ Sĩ đã sang thăm và làm việc với các đối tác (HUAF, IREN) trong dịp từ 24/8-2/9. Do chuẩn bị chu đáo nên nhóm đã đi thăm hiện trường và trao đổi với các đối tác thành công vượt mong đợi.

Hôm nay đề cương chi tiết đã được gửi đi, kết quả sẽ được thông báo vào tháng 02/2017. Thực hiện dự án bắt đầu từ tháng 03/2017 và kéo dài trong 6 năm. Một số đầu ra dự kiến gồm 02 PhD, 10 MSc, 10 bài báo quốc tế, 01 cuốn sách, các khoá tập huấn cho cán bộ ngành và sinh viên.

Hy vọng may mắn sẽ đến trong dịp năm mới 2017.

dungo

About dzungtringo

Work on forest and natural resource management. Interested in how human activities shape the nature including ecology, landscape, and habitats.
This entry was posted in Research. Bookmark the permalink.