ANCT: Thu hát cho người

1- Đâu phải bởi mùa thu, 2- Mùa thu không trở lại, 3- Có phải em mùa thu Hà Nội, 4- Hà Nội đêm trở gió, 5- Nhớ mùa thu Hà Nội, 6- Thu hát cho người, 7- Hà Nội mùa lá bay, 8- Mùa thu cho em, 9- Mùa thu vàng, 10- Không còn mùa thu, 11- Gửi gió cho mây ngàn bay, 12- Nhìn những mùa thu đi, 13- Mùa thu, 14- Thu quyến rũ, 15- Thu ca, 16- Thu vàng, 17- Tiếc thu, 18- Mùa thu chết, 19- Hà Nội mùa thu, 20- Thu cuối

Những giọng ca vàng hát về mùa Thu: Hồng Nhung, Mỹ Linh, Thanh Lam, Thu Phương, Bằng Kiều, Trần Thu Hà, Tấn Minh, Quang Dũng.

(TroChoiVui – youtube)

About dzungtringo

Work on forest and natural resource management. Interested in how human activities shape the nature including ecology, landscape, and habitats.
This entry was posted in Music. Bookmark the permalink.