Hai loại nguỵ biện

Mới đọc bài này thấy rất thú vị về hai loại nguỵ biện thường được viện dẫn trong đời sống thường nhật: dựa vào đám đông và dựa vào phát ngôn của người nổi tiếng. Cả hai đều được vận dụng khi muốn ban hành một chính sách, hoặc nêu lên một vấn đề thời sự của báo chí, hoặc viện dẫn để minh hoạ cho một lập luận. Điều lý thú là các loại nguỵ biện này thường được sử dụng khá nhiều trong đời sống hiện nay, thể hiện qua các cụm từ “Đa số đồng ý” (đa số là bao nhiêu 51%, 80%, 95%) và có phải đa số đồng ý thì lập luận/ minh định đưa ra là đúng? Hay “lãnh tụ X nói thế này”, “nhà khoa học/Nobel nói thế kia”. Điều cần cân nhắc không phải là bao nhiêu người đồng ý, hay ai là người phát ngôn mà cần xem bối cảnh, cơ sở diễn ra tình huống đang xem xét. Như vậy không phải vấn đề xã hội nào do một nhà bác học … Vật lý đưa ra cũng hoàn toàn đúng.

About dzungtringo

Work on forest and natural resource management. Interested in how human activities shape the nature including ecology, landscape, and habitats.
This entry was posted in Inspiration. Bookmark the permalink.