ANCT: Vũ Khanh

1. Cô Láng Giềng – 2. Khúc Thụy Du – 3. Phượng Hồng – 4. Buồn Vương Màu Áo – 5. Mười Năm Tình Cũ – 6. Tình Khúc Buồn – 7. Đường Xưa Lối Cũ – 8. Áo Lụa Hà Đông – 9. Trên Đỉnh Mùa Đông – 10. Dù Tình Yêu Đã Mất – 11. Đố Ai – 12. LK: Em Hiền Như Masoeur, Trả Lại Em Yêu – 13. Anh Biết Em Đi Chẳng Trở Về – 14. Tưởng Niệm – 15. Bài Thánh Ca Buồn – 16. Nỗi Lòng Người Đi – 17. Kỷ Vật Cho Em – 18. Câu Chuyện Tình Yêu – 19. Niệm Khúc Cuối – 20. Khi Người Yêu Tôi Khóc – 21. Chuyện Buồn Tình Yêu – 22. Trở Về Cát Bụi – 23. Xuân Này Con Không Về.

(Nguồn: AmiTuoFo)

About dzungtringo

Work on forest and natural resource management. Interested in how human activities shape the nature including ecology, landscape, and habitats.
This entry was posted in Music. Bookmark the permalink.