Trở về với thực tại

(dungo-14.12.2013) Tuần rồi quả thật có nhiều sự kiện đan xen nên cảm giác lẫn lộn sau chuyến chu du dài ngày. Ghi lại nhanh một vài cảm nhận về môi trường mới sau thời gian xa nhà.

1. Ở Huế

– Tham dự hội thảo về ‘Bảo tồn cây Bảy lá một hoa’ ở Bộ môn: Hội thảo tổ chức đơn giản nhưng ý tưởng lại rất phong phú. Các thành viên tham dự nhiệt tình trình bày, nhiệt tình phát biểu và chia sẻ kinh nghiệm. Những buổi sinh hoạt học thuật vẫn còn hiếm hoi trong môi trường giảng dạy và nghiên cứu nên không trách được chất lượng khó nâng cao. Cons: Tính nhất quán trong dữ liệu, phân tích, và trình bày kết quả chưa có bề sâu do dàn trải và thời gian chuẩn bị hạn hẹp.

– Hội nghị viên chức cấp Khoa: Không có gì mới.

– Hội nghị viên chức cấp trường: Không có gì mới.

– Chút hào hứng khi trở lại giảng đường.

2. Cập nhật hoạt động CRN:

– Trao đổi về LAMPE

– Thống nhất họp cuối năm 10/1

– Dự kiến Hội thảo PES tháng 1/2014

3. May vẫn còn một vài quan hệ ‘dây dưa’ với các bạn bên ngoài:

– Bạn quốc tế tham gia trong hội thảo viết sách, gặp lại thầy cũ, bạn cũ (David)

– Ý tưởng về triển khai CSP năm 2014 cùng UMN;

– Liên hệ mới với Rights & Resource Initatives

– Nguồn thông tin mới: triển khai REDD+

Tìm cách để tự làm mới cho năm 2014.

dungo

About dzungtringo

Work on forest and natural resource management. Interested in how human activities shape the nature including ecology, landscape, and habitats.
This entry was posted in Author. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s