Học múa 2

DSC00072Ca sĩ kiêm diễn viên múa tuần này trình diễn một số bài hát, đọc thơ. Nhưng do ‘chạy sô’ dữ quá nên một số bài quên lời, sau đó có trả lui tiền vé cho người xem.

1) Em đi chơi thuyền (có ngắt giọng đoạn vì xúc động)

2) Hai bàn tay (luyện múa ở trung tâm vũ bale Liên xô)

3) Đếm ngón tay (quên 1 đoạn khi biểu diễn)

dzungo

About dzungtringo

Work on forest and natural resource management. Interested in how human activities shape the nature including ecology, landscape, and habitats.
This entry was posted in Family. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s