Cáo buộc của Global Witness về HAGL

Có nhiều bài dịch hay quá nên post link lại đây tổng hợp sau ni làm chuyên đề nghiên cứu:

– Bài dịch của BS Hồ Hải ở đây

Nguyên văn thông cáo báo chí của Global Witness (PDF, 14/11/2013) về cáo buộc tập đoàn HAGL

– Toàn cảnh sự kiện: Báo cáo và phim phóng sự của GW về các Đại gia cao su (Rubber barrons) làm hồi tháng 5/2013 (có bản tóm lược tiếng Việt, Khmer, Lào, Đức, Anh).

– Báo The Economist đưa tin hồi tháng 5/2013

Bầu Đức doạ kiện Global Witness (BBC Vietnamese): bầu Đức phủ nhận các cáo buộc của GLobal Witness (có audio)

dzungo

About dzungtringo

Work on forest and natural resource management. Interested in how human activities shape the nature including ecology, landscape, and habitats.
This entry was posted in QLTNTN. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s