Học múa 1

Ngồi làm việc nhiều nên rồi cũng phải nghĩ một môn thể thao nào đó để tham gia. Cuối tuần mình may mắn có được giáo viên dạy múa đáng yêu, trẻ đẹp huấn luyện, lại miễn phí nữa. Bởi vậy phải tập trung để khỏi phụ lòng cô giáo. 

Công nhận là cô hướng dẫn rất nhiệt tình, chu đáo quá phải không?

dzungo

About dzungtringo

Work on forest and natural resource management. Interested in how human activities shape the nature including ecology, landscape, and habitats.
This entry was posted in Family. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s