Bố trí thí nghiệm phân tích chính sách giảm nghèo

Thông thường trong nghiên cứu định lượng y khoa và sinh học hay có phương pháp bố trí mẫu thí nghiệm đối chứng, nghĩa là ngoài các nhóm tác động công thức 1, 2.. còn có nhóm đối chứng – là nhóm không tác động. Mục đích của kiểu bố trí này nhằm xem tác động của biện pháp thử nghiệm (vacxin, liều lượng, độ tuổi) hiệu quả thế nào.

Gần đây nhóm các giáo sư ở Abdul Latif Jameel – Poverty Action Lab (J-PAL: Phòng nghiên cứu giảm nghèo) ở Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã áp dụng phương pháp này vào trong đánh giá hiệu quả của các chính sách xã hội. Dẫn đầu của nhóm này là hai giáo sư Esther Duflo và Abhijit Banerjee. Phần lớn các nội dung về phương pháp này được trình bày ở khoá học liệu mở của MIT.

Xem video trình bày của Prof. Esther ở đây.

Bài giới thiệu về Prof. Esther trên báo Telegraph.

Thông tin chi tiết hơn ở trang chủ của J-PAL: http://www.povertyactionlab.org

Các bài sau sẽ bàn kỹ hơn về hướng nghiên cứu mới và rất thú vị này.

dzungo

About dzungtringo

Work on forest and natural resource management. Interested in how human activities shape the nature including ecology, landscape, and habitats.
This entry was posted in Luncead. Bookmark the permalink.

1 Response to Bố trí thí nghiệm phân tích chính sách giảm nghèo

  1. Pingback: Nghiên cứu chính sách: khoảng trống cần bù đắp | alosia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s