Mong một năm mới bình an!

Mồng một khai bút với nhiều mong ước. Cầu chúc gia đình luôn khỏe mạnh, tươi vui, sức khỏe ông bà nội ngoại ổn định; mọi người trong nhà làm việc chăm chỉ để đạt được những điều mong ước; anh chị em hòa thuận vui vẻ, sống tươi vui khỏe mạnh.
Mong cho công việc năm nay đạt được những mục tiêu đề ra.

Mồng 1 Nhâm Thìn – 9:30 AM
dungo

About dzungtringo

Work on forest and natural resource management. Interested in how human activities shape the nature including ecology, landscape, and habitats.
This entry was posted in Relax. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s