Hoa nhà đang nở

Cuối tuần mới có thời gian rảnh rỗi, nhìn lại mấy giò phong lan đang nở hoa thật đẹp. Thời gian rồi toàn đi hiện trường, thu thập đủ kiểu ảnh và tên loài trong khi không biết cây ở nhà mình tên gọi là gì, nghĩ cũng lạ!


Dendrobium tortile (Hoàng thảo xoắn)

Hoàng thảo xoắn đã lâu không ra hoa, giờ bắt đầu khoe sắc. Cũng lạ, đây là giò lan rừng duy nhất nở hoa kỳ này.

Clerodendrum thomsonae (Ngọc nữ)

Hoa vẫn nở và đời vẫn tươi, giá như có được nhiều thời gian hơn cho thiên nhiên cây cỏ hẳn con người sẽ bớt đau khổ, buồn chán hơn trong cái hộp ‘xã hội’ do chính mình tạo ra.

Huế vào hạ,
dungo

About dzungtringo

Work on forest and natural resource management. Interested in how human activities shape the nature including ecology, landscape, and habitats.
This entry was posted in Family, QLRBV. Bookmark the permalink.

3 Responses to Hoa nhà đang nở

  1. Le Thai Hung says:

    Mấy eng Hài, cẩm cù mô rồi thầy ơi, bỏ lên trình làng đi chứ?

  2. dzungo says:

    lâu ni đi mô ko chộ mặt nơi hè?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s