Kèn vàng

Loài đang được trồng làm cây cảnh ở đường phố, trường học vì có hoa đẹp. Mới đầu nhìn cũng khó đoán được tên vì chỉ thấy lá kép chân vịt 5-7 lá chét, sau đến mùa hoa quả mới xác định rõ hơn.

Các loài thường gặp:

Kèn vàng (Tabebuia aurea)

Ngoài ra còn có Kèn hồng (Tabebuia rosea)

About dzungtringo

Work on forest and natural resource management. Interested in how human activities shape the nature including ecology, landscape, and habitats.
This entry was posted in QLRBV. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s